torsdag 15 januari 2009

San Antonio

San Antonio är en stad som ligger vid Stilla havet, tio mil söder om Valparaiso. Sjukhuset med 150 sängplatser servar San Antonios fyrahundratusen invånare. Kirurgi, internmedicin, obstetrik pediatrik var de specialiteter som fanns på sjukhuset. De har en nybyggd intensivårdsavdelning, men eftersom det inte finns några intensivvårdsläkare, sköts patienter som hamnar på intensivvården av sina egna läkare. Intensivårdsavdelningen har bara enkelrum så det är tämligen enkelt att isolera patienter med smittsamma sjukdomar.

Förutom lunginflammationer, urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner, är brucellos en av de vanligaste infektionsorsakerna. De svårast sjuka patienterna skickades till Valparaiso.

Antibiotikaresistensen är utbredd. Vancomycin Resistenta Enterokocker VRE är mer regel än undantag. Dessutom har ESBL-orsakade infektioner skjutit i höjden de senaste åren. Karbapenemer används sällan. För postoperativa infektioner kombinerades i regel cefalosporiner, aminoglykosider och metronidazol.

Vi var inbjudna av sjukhusdirektören för att hålla två kortare lunchseminarier.
Chile har haft enstaka utbrott i kycklingbesättningar med högpatogen fjäderfäinfluensa. Utbrotten har aldrig orsakats av H5N1 virus som orsakar de stora utbrotten i hos fjäderfä i Sydostasien, Indien och Afrika. Det var det virus som besökte Europa för några år sedan. Utbrotten i Chile har orsakats av helt andra viruskusiner som H5N2, H9 och H7. Egentligen har det ingen betydelse vad vi kallar dessa virus, bara det faktum att de dyker upp är ett kvitto på vårt sätt att leva. Vi får äta upp våra egna misstag.

Jonas Bonnedahl, infektions och hygienöverläkare pratade om antibiotikaresistens ur ett svenskt perspektiv. San Antonios enda hygiensjuksköterska hade kämpat förgäves för att få använda handsprit, fick en hel del ny ammunition . Regeln på sjukhuset var att handsprit fick användas fyra gånger per dag. Några vetenskapliga belägg för just fyra gånger fanns inte. Möjligtvis var det uttryck för missriktade besparingsåtgärder. Istället för handsprit erbjöds våtservetter, en lösning mångdubbelt dyrare än handspriten.

Några av oss åkte upp till Santiago för att få ut lådan med provtagningsutrusting som hittat fram i transportbolagens snårskog. Nu stod den hos tullen. Trots deklarationer av att innehållet var provtagningsutrustning och att det farligaste möjligen var en pincett fastnade den lika säkert som en fluga på flugpapper.

Trots att vi gruppen var tämligen avvaktande till en ny havsfågeltur blev den ändå av. Vi som åkte ut fick några fantastiska timmar. Inte lika höga vågor, inte lika många fåglar, men de observationer vi gjorde var fantastiska. När kungsalbatrossen seglade in på arenan stannade världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar