söndag 15 februari 2009

"One Medicine" och pandemier

Fågelinfluensan som egentligen borde kallas fjäderfäinfluensan lärde oss nya ord. Pandemi, H5N1 och Tamiflu ingår numera i de flestas ordförråd. Stora katstrofer har vi råkat ut för tidigare men plötsligt blev vi medvetna om vår kollektiva sårbarhet.

Influensavirus som vilda fåglar bär är i sig inte farliga för människa. Även den snälla varianten av H5N1 har sitt ursprung bland vilda fåglar men har blivit aggressiv hos tamfåglar.
Egentligen är det vi själva som har skapat förutsättningarna för de aggressiva influensorna. De är ett resultat av husdjursrevolutionen. Protein behövs till en växande befolkning. Kombinationen av stora mängder frigående fjäderfä, stora djurfabriker, många människor och vilda fåglar en farlig arena. Där kan viruset hoppa över från de vilda fåglarna in till de tama, förändras och bli aggressivt. När det väl blivit aggressivt orsakar det utbrott med hög dödlighet hos fjäderfä men med enstaka sjukdomsfall hos människa. Skall det bli pandemiskt, d.v.s. orsaka en världsomfattande smitta hos människa måste viruset "lära sig" smitta från människa till människa.

Det aggresiva H5N1 är en anomali. Aggressiviteten och smittsamheten är kopplad till fjäderfä. När vi skall bedömma om exempelvis det aggresiva H5N1 viruset kan orsaka en framtida pandemi måste vi göra en tillbakablick i historien. Samtliga pandemier under 1900 talet, Spanska sjukan, Asiaten och HongKonginfluensan har orsakats av lågpatogena (icke aggresiva) virus. Så egentligen är det minst lika troligt, om inte troligare, att nästa pandemi orsakas av ett virus som är "snällt" och som cirkulerar ute i naturen. Vilket av alla influensavirus som blir nätsta pandemivirus är lika osäkert som att bedömma finansmarknadens snabba svängningar.

Infektionssjukdomar är dynamiska. Dynamiken är svårare att förutsäga idag när människor och husdjuren blir fler och fler. Vi har skapat gigantiska monokulturer där människor och husdjur, lever tätt tillsammanans. Priset för det är en minskad biologisk mångfald och oförutsägbara möten mellan djur och mikroorganismer. Hur många har tänkt på att människan med sina snart sju miljarder är jordens näst vanligaste däggdjur? Någon kanske undrar vilket som är det vanligaste? Råttan. Det går 5-10 råttor per människa.

En tråkig effekt av fjäderfäinfluensan var att fåglar inte längre betraktades som vårens budbärare utan snarare som flygande missiler fullproppade med virus. Änder var farliga, svalor var farliga, allt som flög var farligt. Den effektivaste spridningsmekanismen för fjäderfäinfluensan var inte med de vilda fåglarna utan med hjälp av jordens vanligaste fågel och vanligaste flyttfågeln-hönan.

För att förstå influensa måste man göra sin historieläxa. Ju mer jag läst om spanska sjukan och andra pandemier desto mer förstår jag vilka effekter en ny pandemi kommer att ha på vårt samhälle.

Ett sätt att stoppa framtida pandemier i sin linda är att förhindra att virus kommer in i husdjursbesättningar och om det gör det, inte tillåta att det läcker ut. Kanske måste exempelvis fjäderfänäringen förändras i hela världen mot en modell med mycket höga bio-säkerhetskrav. Det är möjligt att Astrid Lindgrens vision om glada frigående höns kan bli verklig i lågbefolkade länder som Sverige. Men hur skall vi hantera frågan i tättbefolkade länder?
I höginkomstländerna har vi resurser att hantera smittade fåglar och tamfågelutbrott. Fokus borde riktas mot spridningen i fattiga länder, i Afrika och vissa länder i Sydostasien. En pandemi kommer med sannolikhet att starta i ett land där människor lever tätt inpå varandra och fåglarna och där man saknar en djuruppfödning med höga säkerhetskrav.

Därför är det viktigt att vi anammar ett nytt tänkande inom medicinen och folkhälsan. Under den senaste tiden har det dykt upp initiativ som kallas "one medicine" eller "one health". Dessa nytänkande, som i och för inte är så nya, går ut på att för att förstå hur smittsamma sjukdomar uppkommer och sprids behöver veterinärer, humanmedicinare och ekologer samarbeta. Vi är ganska nära förverkligandet av ett "One medicine" center i Uppsala. Ni som följer den här bloggen kommer att hållas uppdaterade när något nytt och spännande händer.

Det ena skälet till varför vi skall stödja de fattigare länderna är solidariskt; befolkningarna är ofta drabbade av malaria, HIV och undernäring och behöver inte ytterligare bördor att bära. En viktig proteinkälla försvinner om man måste slakta ut tamfåglar. Det andra skälet är både solidariskt och egoistiskt. En pandemi som startar, säg i ett västafrikanskt land, är inom kort tid en angelägenhet för hela världen. Ett sådant virus kommer att spridas med mycket stor hastighet över hela jorden. Idag tror få svenskar att vi kommer att drabbas av en framtida pandemi men världens smittskyddsexperter är däremot närmast till hundra procent eniga om att en pandemi kommer förr eller senare.

I Sverige har vi en tendens att göra det ofarliga farligt. Ena året äter vi för lite bröd, nästa år är det för mycket. Fett är farligt och kolhydrater. Fästingar är farliga, getingar och huggormar. Kanadagäss är inte bara äckliga de är farliga också. Livet är en sexuellt överförbar sjukdom med 100 % dödlighet. Det är trixigt att leva. Vad är det då i vår strävan att bekämpa det ofarliga som kan få oss att helt glömma det som verkligen är farligt men som vi kan göra något åt?

Ett skäl är vår kollektiva minnesförlust om vad som hänt under de senaste hundra åren. Under spanska sjukan 1918-1920 dog 50 miljoner människor. I Sverige dog 35 000. Ofattbara siffror. De flesta som dog var unga vuxna. Tre gånger så många människor dog i Spanska sjukan som i första världskriget. Det har skrivits spaltmil om första världskriget men spaltcentimetrar om Spanska sjukan. Hur mycket fick ni själva lära er om Spanska sjukan i skolan?

Vad händer när vi får en ny pandemi? Blir det H5N1 med låt oss säga en tioprocentig dödlighet rasar det mesta samman och vi får börja om från början. Den ekonomiska pandemi som just nu rasar över världen kommer att framstå som en västanfäkt jämfört med den storm en sådan influensapandemi kommer att orsaka. Även om nästa pandemi orsakar låga dödstal finns en psykologisk effekt i samhället som inte skall negligeras. Det räcker med några slumpmässiga dödsfall för att oron skall vara där och samhället utsätts för extrema påfrestningar. Att tro något annat är naivt.

Det är populärt att jämföra antalet dödsfall i fågelinfluensa med dödstalen i andra infektionssjukdomar som HIV, malaria och tuberkulos. De som gör sådana jämförelser har inte fattat vad det handlar om. Det är inte frågan om att H5N1 hittills ”bara” har dödat 250 personer. Frågan är vad som händer när detta eller något annat okänt influensavirus börjar smitta mellan människor.

Låt oss istället vända detta till något positivt. För första gången i historien kan vi ana en fara i horisonten som vi kan göra något åt, om vi vill. Men då måste vi identifiera influensavirus som verkliga hot. Nu producerar vi 400 miljoner doser vaccin till en befolkning på 7 miljarder. Hur fördelar man det? Hur mycket vaccin kommer utvecklingsländerna att få - ingenting. Även om jag inte är en anhängare av planekonomi så är effekterna av en pandemi så stora att det är tveksamt om man skall släppa vaccinfrågan fri till marknaden. Man måste förstå att vaccin mot en pandemisk influensa är en viktig del i det psykologiska försvaret. Antingen görs tillverkningen statlig eller rent av överstatlig inom EU. En sådan strategi skulle nog inte vara så populär, men om man förstår att förutsättningarna för ett fortsatt fungerande samhälle är att förhindra katastrofer får man nog stå ut att man inte tar hem vinst vid varje tillfälle.

En strategi är ju att ta några procent av försvarsutgifterna – det räcker i stort till en vaccinfabrik. En fabrik skall ju satsa på det vaccin som behövs varje år och vid en pandemi lägga om produktionen helt mot det nya viruset. Jag tror ingen blir förbannad om man satsar på en vaccinfabrik och det inte kommer någon pandemi. Däremot tror jag domen blir hård om vi inte satsat på vaccintillverkning när pandemin kommer. Vaccin är inte ett hundraprocentigt skydd men det skapaer en viktig psykologisk effekt; Vi tar detta på allvar och vi visar dådkraft. Så hellre vaccin utan pandemi än en pandemi utan vaccin.

2 kommentarer:

  1. Du har så jävla rätt, och jag hoppas verkligen att "makten" till slut fattar det.

    SvaraRadera
  2. För de som vill starta sin egen Pandemi finns spelet Pandemic 2 där man skapar sitt eget virus/bakterie som skall ta död på världens befolkning. Riktigt roligt faktiskt!

    http://www.crazymonkeygames.com/Pandemic-2.html

    SvaraRadera