onsdag 11 november 2009

Vaccinera mera

I takt med att unga blir svårt sjuka och dör i den nya influensan ökar vaccinationsviljan. Samma personer som hade tagit ställning emot vaccination för några veckor sedan radar nu upp sig i vaccinationskön.
Vad har vi då lärt oss av utvecklingen de senaste veckorna? Först och främst, detta är ingen "vanlig" influensa. Den vanliga influensan eller säsongsinfluensan (H3N2) är en ättling till Hongkongviruset som introducerades i samband med pandemin 1968-69. Då dog 1-4 miljoner människor under den första pandemifasen. Därefter har många fler dött under de fyrtio år vi haft viruset cirkulerande i befolkningen. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att de stora dödstalen har varit hos de gamla och/eller svårt sjuka.
Varje gång vi får in ett nytt virus till mänskligheten slår viruset tvärs över åldersgränserna. De svårt sjuka och döda återfinns i alla åldersgrupper. Vi kan inte heller veta vilka "riskgrupper" som drabbas hårdast. Minst en tredjedel av de som dog när viruset cirkulerade på södra halvklotet hade inga bakomliggande sjukdomar.
Det finns flera skäl att vaccinera sig. Ser vi närmare på de personliga skälen så vet ingen vem som tillhör de friska som kommer att insjukna i svår influensa eller rent av dö. Någon argumenterar att vaccinet inte är tillräckligt testat och att biverkningarna på kort eller lång sikt kan vara värre än att drabbas av den nya influensan. Se det som två vågskålar. I den ena har vi biverkningarna som varit milda. De flesta har drabbats av ömhet på vaccinationstället, några har fått feber¨och allmänsymtom men ingen har fått svåra biverkningar eller avlidit. De långsiktiga biverkningarna vet vi inte så mycket om, men tidigare erfarenheter av influensavaccination talar starkt emot att det överhuvudtaget finns några biverkningar på lång sikt. I den andra vågskålen skall vi lägga de oräkneliga som insjuknat och de mer än 7000 personer som hittills avlidit i den nya influensan.
Dessutom finns det ett kollektivt ansvar att vi vaccinerar oss. Med en god vaccintäckning i befolkningen minskar vi antalet smittillfällen i befolkningen. När pandemin är över så kan vi även utvärdera vilken strategi som vait bäst, massvaccination av hela befolkningen, vaccination av olika befolkningsgrupper eller ingen vaccination alls. Det är viktigt att få in den kunskapen för att veta hur vi skall agera inför nästa pandemi. Nästa gång kan det mycket väl vara ett virus med mer klös än det virus som orsakat denna generalrepetetion av vår pandemiberedskap.
Jag har sagt det förut, men jag säger det igen, med en dåres ensvishet. Vi bör ha en egen vaccinproduktion. Dels kan vi kontrollera flödet av vaccin till Sveriges befolkning. Vi kan sälja delar av överskottet till länder som har råd att betala. Vi kan dessutom låta influensavaccin ingå i biståndsprogrammen. Det finns ingen anledning att tro att influensa skulle drabba de fattigare länderna mildare. Snarare tvärtom.
En egen vaccinfabrik skulle även vitalisera influensavaccinforskningen dramatiskt. Drömmen är att under de närmaste decennierna kunna framställa ett vaccin som inte behöver skjuta "mitt i prick" för att ha effekt utan som slår mot flera olika influensavarianter samtidigt.
Vad skall då en vaccinfabrik syssla med mellan de olika pandemierna? Framställa säsongsinfluensavaccin förståss. I takt med att den åldrande befolkning ökar i västvärlden samt att vi vill vaccinera för att minska sjuklighet och kostnader för samhället är det en strategi som alla västländer ansluter sig till.
För övrigt så reser jag till Antarktis om några dagar. Syftet är att samla in prover från sälar, pingviner och albatrosser för att kartlägga förekomst av influensavirus samt i vilken omfattning antibiotikaresistenta bakterier har spridit sig till denna sista vildmark.

13 kommentarer:

 1. Vilken takt? Vad pratar du om? Det har dött 5 st i influensan.. Det är absolut ingen anledning att ta till panik.. Och inget skäl till att vaccinera hela befolkningen..

  SvaraRadera
 2. I Sverige menar jag då..

  SvaraRadera
 3. Panik är det sista vi skall ha. Ett av de bästa verktygen mot panik är vaccin. Dessutom, lyft blicken mot horisonten. Vi är 7 miljarder människor på jorden. Det kan bli stora dödstal, globalt sett, innan det här är över. Dessutom kommer sjukvården i fattigare länder att belastas mycket hårdare än här hemma i ankdammen Sverige.

  SvaraRadera
 4. Men hur menar du när du säger "Med en god vaccintäckning i befolkningen minskar vi antalet smittillfällen i befolkningen."?
  Även en vaccinerad människa kan väl vara smittbärare?

  SvaraRadera
 5. En vaccinerad person med utvecklat immunskydd kan visserligen bära virus men smittsamheten minskar dramatiskt i och med att det inte utvecklas några luftvägssymtom. Det är under de första dagarna med hosta som smittsamheten är högst. vi skall i och för sig komma ihåg att vaccin inte är en hundra procentig garanti för att bli smittad. Men trots allt är det det bästa vi har i dagsläget.

  SvaraRadera
 6. Jag tror inte heller att vaccinet i sig är så farligt, men ett problem är väl att de vacciner vi använder inte ger samma immunsvar som genomgången infektion (som du själv varit inne på i tidigare inlägg), och att uppbromsning av denna pandemivåg med massvaccination kan ge sämre korsimmunitet mot speciellt andra h1n1-varianter hos befolkningen. Det visar inte att vaccinationen måste få ett dåligt långsiktigt utfall (vi vet ju t.ex. inte vilka virusstammar som kommer att cirkulera i framtiden), men jag tycker ändå det är ett problem som kommit litet i skymundan i debatten. Vid en framtida pandemi med en helt ny a-subtyp kanske detta vore ett ännu större bekymmer?

  SvaraRadera
 7. Du har helt rätt. En genomgången infektion ger ett bättre och mer varierat immunsvar än en vaccination. Problemet är, som vanligt, att vi inte har någon kristallkula som talar om hur allvarligt ett virus kommer att bli. Innan vi har dessa verktyg får vi efterlikna naturen så gott det går och använda oss av vaccinationsvapnet.
  Korsimmunitet är ett intressant fenomen. Det är riktigt att vi har korsimmunitet mot flera av de H1 virus som cirkulerat hos människan de senaste årtiondena. Däremot kan även ett H1 virus förändras så pass att vårt immunsvar överhuvudtaget inte känner igen viruset. Även H1 virsu får betraktas som en stor familj virus med många kusiner. De flesta är lika, men en och annan bortbytting finns där också.

  SvaraRadera
 8. Jag och min fru Dr Ann-Cathrin Engwall håller med om att en svensk vaccinfabrik som med mycket kortare varsel och med mindre beroende av utländska leverantörer kan få fram vaccin är en utmärkt idé. I vårt svininfluensafall hade högriskgruppen t ex kunnat fått vaccin tidigare.


  Den utvärdering du nämner av olika strategier kan ju aldrig ta hänsyn till de mycket långsiktiga, dvs 1 år och framåt, effekterna av massvaccineringen av alla i den ovanligt milda influensapandemi om vi inte utvärderar i många år.

  Det kommer dö omkring 1/100 eller färre så många i världen i denna svinifluensapandemivåg som i Hongkonginfluensan eller Asiaten. En WHO-expert beräknade 2004 att nästa pandemi om den blir mild i ett konservativt scenario skulle beräknas medföra 7 miljoner döda i världen. Denna svininfluensa är nästan försumbar i relation till tidigare i dödlighet och WHO-expertens scenario för en mild pandemi, även om givetvis förtida död alltid är tragisk.

  Om vi bortser från högriskgruppen där det är vettigt att vaccinera alla eftersom de har så mycket att vinna på det, kommer av de övriga 8 miljoner svenskar om de massvaccineras kanske 1-3 miljoner som hade smittats utan vaccinering nu gå miste om ett tillskott till det mycket bredare cellmedierade immunologiskt skyddet som ger partiell effekt mot många olika influensavirusstammar och - mycket viktigt - helt olika subtyper av influensavirus A. Det är det skyddet, det cellmedierade som uppstår vid infektion av epitelceller, som i hög grad bidragit till att ju äldre människor är desto bättre immunskydd och lägre insjuknandegrad har de i svininfluensan nu. De många inre influensavirusproteinerna ändrar sig oftast mer sällan än ytproteinerna H och N och därför kan det cellmedierade immunskyddet ge ett partiellt skydd mot andra virustyper, dvs Hongkoninfluensan + Asiaten eller besläktade säsongsinfluensor (och även den före Asiaten som var av H1N1-subtyp) ökade skyddet mot svininfluensan.
  Det är intressant att notera att det diskuteras vaccinstrategier för att efterlikna det cellmedierade immunskyddets bredd, även om tekniken lär bli svår att få fram eftersom skyddet uppstår vid infektion.

  http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no01/05-1237.htm

  Alla dessa genomvevda pandemier kan dessutom på samma sätt komma att ge ett partiellt skydd mot en eventuell kommande avsevärt farligare fågelinfluensapandemi, beroende på hur många inre virusproteiner som känns igen av det cellmedierade immunskyddet.

  Att då "beröva" via rekommendation 8 miljoner svenskar ett potentiellt tillskott i detta skydd hos 1-3 miljoner som kanske hade smittats med motivering att några 10-tal svenskar till överlever i denna våg är med min värdering av detta långt ifrån optimal strategi immunologiskt sett.
  Ville beslutsfattarna rädda många fler liv, kunde de ha skänkt t ex hälften eller mer av vårt vaccin till fattigare länders högriskgrupper.

  SvaraRadera
 9. Kan man tolka det (vågskåls-liknelsen) som att du nu rekomenderar vaccination? -och ska man tänka lika när det gäller små barn? Jag har tidigare varit negativ men börjar tveka på om fyraåringen i familjen ska få vaccin - både för sin egen skull och för att skydda lillebror som är sex veckor..

  //villrådig mamma

  SvaraRadera
 10. Något jag verkligen undrar över är om du har eller kommer att vaccinera dig ?

  SvaraRadera
 11. Tidigare fick jag uppfattningen att Du, Björn, var emot vaccinering. Vad har fått dig att ändra dig?
  Är mycket villrådig. Vill vilja ta sprutan, men vågar inte riktigt.

  SvaraRadera
 12. Erik Brändström16 november 2009 21:41

  Hej Björn

  Jag instämmer i den redan ställda frågan: Kommer du själv samt dina närmast att ta sprutan? Om ja, är det pga att du/ni ingår i någon riskgrupp?
  Detta är visserligen en lite privat fråga men det är nog många med mig som är nyfikna på ditt svar.

  SvaraRadera
 13. Han tar nog en om fabrikens tillkomst underlättas ;-)

  SvaraRadera