torsdag 12 november 2009

vaccinfabrik

Under två år utreddes, baserat på regionala medel, förutsättningarna för en etablering av en svensk vaccintillverkning. Resultatet presenterades under 2006 på Socialdepartementet och en skriftig dokumentation kallad Kalmar Vaccin överlämnades utan kostnad. Den finns således diarieförd där. Ur innehållet kan följande saxas:

Vi förslog att man inledningsvis startar tillverkningen baserat på ägg. När väl cellulär teknik visat sig industriellt färdigutvecklad kunde man växla över till den. Vid krig går man inte i strid med de stridsvagnar man skall konstruera, utan de man har tillgängliga. Ni som är bevandrade i andra världskrigshistorien drar er säkert slaget vid Kursk till minnes. De ryska plåtburkarna svärmade som getingar kring de tyska toppmoderna stridsvagnarna som med sin tyngd grävts sig ner i marken och var helt orörliga. Vilka som vann-ryssarna förståss. För detta angreppssätt fick vi utstå mycken kritik från Stockholmslobbyn som fanns/finns i olika läger ”ny modern teknik löser detta snabbare och bättre, ägg är urmodigt.” (fritt citerat).

Nu, fyra år senare, konstaterar vi att ägg fortfarande är den industriellt tillgängliga metoden, alla experters utsagor till trots.

Den utredning Maria Larsson refererade till i TV-soffan för ca 2 månader sedan baserade sig just på den helt oprövade cellulära tekniken, vilket sakligt sett inte hade varit ett alternativ i nuläget. Utredning kostade ca 8 mkr. Men det finns som sagt ett alternativ.

Ogrundade påståenden lades fram av en fortfarande ledande person, att vi saknar kapacitet att framställa tillräckligt med befruktade ägg i Sverige. Vår utredning visar att detta är ett helt felaktigt påstående. Teknik finns och kapacitet kan erhållas. Tupparna är kåta och hönorna är många.

För mellanskillnaden av normalpriset för en dos, och det pris Sverige nu betalar med det optionsupplägg som finns, hade hela kostnaden för fabriken kunnat täckas in.
Dessutom hade sannolikt vaccinet kunnat vara levererat nu.

På köpet hade man förutom, en väsentlig teknikuppbyggnad i Sverige, från svensk bas kunnat bidra till lösandet av vaccinförsörjning för tredje världen i ett särskilt projekt.

Detta är endast ett par aspekter på denna ganska komplicerade fråga. Mycket mer finns att säga. Min intention är bara att med dessa rader, i bästa välmening, fästa uppmärksamheten på att det finns redan en utredning i denna fråga som belyser alternativ till den statligt finansierade. Frågan om svensk vaccintillverkning kan snart blossa upp igen, om vi får en svår pandemi, vilket ingen av oss vet och andra länder också vill massvaccinera. Det tar omkring 4,5 - 5 år att bygga en fabrik, så det krävs framförhållning.

1 kommentar:

  1. Har du pratat med media tex Anna Bäsén om fabrikerna? Hon verkar va bra.

    SvaraRadera