torsdag 26 augusti 2010

NDM-1

Så har buketten av antibiotikaresistenta bakterier och resistensmekanismer kompletteras med ytterligare en tistel. I Indien, Pakistan och Bangladesh har man hittat en resistensgen, NDM-1 som är en förkortning av New Delhi Metallobetalaktamaser. Det är en resistensmekanism som gör vanliga och i vissa fall farliga tarmbakterier resistenta mot karbapenemer.

Karbapenemer är en grupp av antibiotika som är nära släkt med penicillinerna men med ett bredare verkningsspektrum. Vi använder dem som en av de sista utvägarna vid svåra och komplicerade infektioner, som blodförgiftningar, urinvägs-, lung- eller mjukdelsinfektioner.

En faktor som gör situationen extra allvarlig är att många av de patienter som bar på eller hade infektioner orsakade av bakterier med NDM-1 hade fått dessa ute i samhället och inte på sjukhus. Det tyder på att NDM-1 är vanlig i samhället och att de fall som hittats hittills är toppen på ett isberg.

Antibiotikaresistens är smittsam och rullar fram över världen som en långsam pandemi. Tillsammans med alla de andra antibiotikaresistenta bakterierna kommer NDM-1ta oss närmare det stup där stora delar av den sjukvård vi i dag tar för given inte kommer att fungera.

3 kommentarer:

  1. Ja vi är tyvärr ett roligt djur som håller på att utrota oss själva.
    //BB

    SvaraRadera
  2. Saknar dina skrifter!!!!!

    SvaraRadera